Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim prowadzone są następujące rejestry:

 1. Rejestr wydanych decyzji, postanowień i udzielonych odpowiedzi na skargi;
 2. Rejestr prowadzonych postępowań z zakresu samowoli budowlanej i użytkowej;
 3. Rejestr prowadzonych postępowań z zakresu utrzymania obiektów budowlanych;
 4. Ewidencje obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania;
 5. Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie i zawiadomień o zakończeniu budowy;
 6. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;
 7. Ewidencja zgłoszeń o których mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane;
 8. Ewidencja tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym;
 9. Ewidencja upomnień;
 10. Dziennik korespondencyjny;
 11. Rejestr przeprowadzanych inspekcji budów;
 12. Rejestr postępowań mandatowych i karnych;
 13. Rejestr katastrof budowlanych;
 14. Rejestry i ewidencje skarg i wniosków;
 15. Rejestr postępowań nadzwyczajnych;
 16. Ewidencja zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 17. Rejestry dotyczące sprawozdawczości.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2012-05-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-05-18

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2012-05-18