Informacja o wyborze jednostki do holowania pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu dla pojazdów

                                                                                                                                                                                                           Bielsk Podlaski, dnia 14 grudnia 2018 r.

Km.272.4.2018

 

                                                                                                                                   INFORMACJA

                                                                                                                                o wyborze oferty

 

            Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu na wyznaczenie jednostki do holowania pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych w roku 2019 z terenu Powiatu Bielskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym wpłynęły 2 oferty:

  1. Auto-Naprawa Auto Pomoc Drogowa

        Auto Parking Wacław Żarski

        ul.Żwirki i Wigury 14

        17-100 Bielsk Podlaski

    2. „ARSEN” Arkadiusz Krzysztof Aściukiewicz,

         ul. Górna 37

        17-100 Bielsk Podlaski

Oferta odrzucona:

      Auto-Naprawa Auto Pomoc Drogowa

      Auto Parking Wacław Żarski

      ul. Żwirki i Wigury 14

      17-100 Bielsk Podlaski

Powodem odrzucenia jest niespełnienie istotnych warunków zamówienia.

Oferent zaoferował ceny jednostkowe, które przekraczają wartość ustalonych Uchwałą Nr XXXII/267/18 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 16 października 2018 r.

oraz nie złożył:

  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej,
  • licencji na krajowy transport drogowy rzeczy lub zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
  • kserokopii dowodów rejestracyjnych,
  • opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostką z Policją,

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

     „ARSEN” Arkadiusz Krzysztof Aściukiewicz

      ul. Górna 37

      17-100 Bielsk Podlaski

                                                                                                                         WICESTAROSTA BIELSKI

                                                                                                                                 mgr Piotr Bożko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestrosta Bielski

Data wytworzenia: 2018-12-14

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-12-19