Informacja z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach ewidencyjnych w powiecie bielskim” (znak: AŚ.272.2.2019)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Elwira Mojsiej

Data wytworzenia: 2019-07-02

Wprowadzający: Elwira Mojsiej

Modyfikujący: Elwira Mojsiej

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Elwira Mojsiej

Data publikacji: 2019-07-02