Informacja z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o unieważnieniu postępowania na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach ewidencyjnych w powiecie bielskim oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych objętych opracowywanymi w ramach niniejszego zamówienia uproszczonymi planami urządzania lasów, a wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty nieleśne i sporządzenie dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu tych zalesionych gruntów na leśne wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Elwira Mojsiej

Data wytworzenia: 2019-07-02

Wprowadzający: Elwira Mojsiej

Modyfikujący: Elwira Mojsiej

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Elwira Mojsiej

Data publikacji: 2019-07-02