Zapytanie ofertowe- dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza     do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO (pozaustawowe) na:

Dostawę mięsa wieprzowego, drobiowego, wędlin i wyrobów  wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w okresie 12 miesięcy w.g szczegółowej specyfikacji w załącznikach Nr 1, 2 ,3

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I. Mięso wieprzowe w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 1.
Pakiet    II.    Produkty mięsno-wędliniarskie
w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 2.
Pakiet   III.   Mięso i wyroby  drobiowe  w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia : w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Kryterium oceny oferty i waga:

1.Cena- 90%

2.Wysokość upustu wyrażona w %  w stosunku do ceny wyrobów nie wymienionych w formularzu cenowym-10%

Termin składania ofert: Do dnia 22.02.2019r do godz. 12

Szczegóły w załącznikach:                                       Anna Klinicka -Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka-Dyrektor

Data wytworzenia: 2019-02-14

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-02-14