Zapytanie ofertowe-Dostawa mięsa wieprzowego,drobiowego,wędlin i wyrobów wędliniarskich

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zaprasza  do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pozaustawowe poniżej 30 000 EURO) na:

Dostawę mięsa wieprzowego, drobiowego, wędlin i wyrobów  wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w okresie 12 miesięcy w.g szczegółowej specyfikacji w załącznikach Nr 1, 2 ,3

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I. Mięso wieprzowe w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 1.
Pakiet    II.    Produkty mięsno-wędliniarskie
w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 2.
Pakiet   III.   Mięso i wyroby  drobiowe  w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia : w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Termin składania ofert: Do dnia 23.02.2018r do godz. 12

Szczegóły w załącznikach:

                                                                                          Walentyna Tokajuk-Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Tokajuk-Dyrektor

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-02-15