Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana pani Monika Stepaniuk, zamieszkała w Bielsku Podlaskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych aplikacji oraz na podstawie przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, oceniono, iż pani Monika Stepaniuk wykazała się dużym zasobem wiedzy teoretycznej z tematyki wskazanej w ogłoszeniu o naborze i najlepiej spełniła wszystkie kryteria naboru. Komisja Rekrutacyjna uznała ją za odpowiedniego kandydata do pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2021-03-16