obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku GDDKiA w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku z dnia 30.07.2018 r., znak: BI.ZUZ.2.421.74.2018.MC, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych i rowów, przebudowę istniejących rowów polegającą na umocnieniu skarp, przebudowie ich koryta, wykonaniu przepustów w przebiegu rowów oraz na likwidację przepustów w ciągu rowów, odcinków rowów i obiektu mostowego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski - Podbiele"

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Elwira Mojsiej

Data wytworzenia: 2019-03-13

Wprowadzający: Elwira Mojsiej

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Elwira Mojsiej

Data publikacji: 2019-03-15