zamiar przystąpienia do budowy instalacji wewnętrznej gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 1630 obręb ewid. 1 Andryjanki, jednostka ewid. Boćki.

Bielsk Podlaski, dnia 2021-03-11


Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.39.2021                          Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  z póź. zm), informuje o      

wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji

wydanej dnia 08-03-2021 r., w stosunku do zgłoszenia Pana Wiesława Hencel, zam. Andryjanki 100, 17-111 Boćki, dotyczącego zamiaru przystąpienia do budowy instalacji wewnętrznej gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 1630 obręb ewid. 1 Andryjanki, jednostka ewid. Boćki.
 

 

Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-03-11

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-03-11

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-03-11