zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, 2021-04-06

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

AŚ.6743.37.2021   

     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 2021-02-17 (data wpływu do tut. organu) Inwestora: Pana Anatola Tkaczuk, zam. ul. Ogrodowa 104, 17-100 Bielsk Podlaski, uprzejmie informuje, że
 

 

nie wniósł sprzeciwu
w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.


w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 2357/5, 2357/6 przy ul. Ogrodowej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:   
- zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 1750L,
- punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej znajdującego się w granicy działki,
- przyłącza gazowego,
- szafki gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
- wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych o nr ewid. GP.7342/95/88/91  


Z up. STAROSTY
mgr inż.  Andrzej Golonko
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Starosty mgr inż. Andrzej Golonko Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-04-06

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-04-06

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-04-06