zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 467 obręb ewid. 19 Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, 2021-03-12
 

  Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.73.2021   Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 2021-03-09 Inwestor: Pan Piotr Wojciech Iwaniuk, zam. ul. Grabowa 14 m. 18, 43-178 Ornontowice, przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 467 obręb ewid. 19 Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
   Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 467 obręb ewid. 19 Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:    
- zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2700L,
- przyłącza gazowego,
- punktu redukcyjnego w szafce gazowej na ścianie budynku
- wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.

                                                                                                                Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-03-12