Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 679/1 przy ul. Dubiażyńskiej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, 2021-03-11

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.38.2021   


     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 2021-02-17 (data wpływu do tut. organu) Inwestora: Pana Władysława Józefa Górskiego, zam. ul. Dubiażyńska 35, 17-100 Bielsk Podlaski, uprzejmie informuje, że
 

nie wniósł sprzeciwu

  w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.

w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 679/1 przy ul. Dubiażyńskiej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
   Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 679/1 przy ul. Dubiażyńskiej, obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:   
- zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2700L,
- punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej znajdującego się w granicy działki,
- przyłącza gazowego,
- szafki gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
- wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych o nr ewid. GP.7342/95/88/91  


Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-03-11

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-03-11

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-03-11