Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 16 (biuro obsługi klienta)
tel.: 85 833 26 05 (sekretariat)
faks: 85 833 26 12

skrytka ePUAP: /SPBielskPodlaski/skrytka

e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
www.powiatbielski.pl

NIP: 543-18-24-027
REGON: 050667449

czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Mieszkańcy powiatu bielskiego w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez starostę w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 16.30, a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy Starostwa. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również codziennie w godzinach pracy Starostwa przez: wicestarostę, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i kierujących komórkami organizacyjnymi.


Cyfrowy Urząd – Elektroniczna Skrzynka PodawczaWykaz telefonów Starostwa

Wyszczególnienie Nr telefonu Nr pokoju/
lokalizacja
Starosta 85 833 26 17 403
Wicestarosta 85 833 26 27 403
Sekretariat 85 833 26 05 403
Sekretarz 85 833 26 14 406a
Skarbnik 85 833 26 49 215
Przewodniczący Rady Powiatu (pt., godz. 13.30 – 14.30) 85 833 26 43 205
Sala posiedzeń 85 833 26 55 403
Biuro Obsługi Klienta 85 833 26 16 parter
Sala posiedzeń 85 833 26 46 207
Wydział Organizacyjno-Prawny    
Naczelnik 85 833 26 44 411a
Zastępca naczelnika 85 833 26 45 408
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (przyjmuje w poniedziałki i czwartki)
Zamówienia publiczne, archiwum zakładowe
85 833 26 35 308
Kadry 85 833 26 52 409
Kontrole, ISO 85 833 26 37 411
Sprawy administracyjno-gospodarcze 85 833 26 28 307
Informatyk 85 833 26 32 309
BIP, strona internetowa 85 833 26 43 206
Obsługa Zarządu 85 833 26 43 206
Obsługa Rady Powiatu 85 833 26 53 206
Promocja, „Monitor Powiatowy” 85 833 26 42 408
Biuro Obsługi Klienta, kancelaria 85 833 26 16 parter
Kierowca 85 833 26 47 5
Referat ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego    
p.o. Kierownika 85 833 26 30 10
Zarządzanie kryzysowe 85 833 26 30 10
Wydział Budżetu i Finansów    
Skarbnik 85 833 26 49 215
Ewidencja księgowa Powiatu 85 833 26 36 212
Budżet Powiatu – planowanie 85 833 26 36 212
Budżet Powiatu – sprawozdawczość 85 833 26 25 211
Wynagrodzenia 85 833 26 40 213
Rejestr VAT 85 833 26 40 213
Ewidencja księgowa Starostwa 85 833 26 48 210
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia   ul. 3 Maja 17
Naczelnik 85 833 27 40 102
Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, dotacje dla szkół niepublicznych 85 833 10 99 103
Uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, sprawy nieletnich, sprawozdawczość oświatowa, kultura 85 833 10 99 103
Oświata 85 833 22 85 105
Ochrona zdrowia, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe 85 833 27 39 104
Wydział Komunikacji i Transportu    
Naczelnik 85 833 26 19 314
Stacje kontroli pojazdów
Ośrodki szkolenia kierowców
85 833 26 13 306
Rejestracja pojazdów 85 833 26 23 317
Prawa jazdy 85 833 26 24 316
Wydział Geodezji i Katastru   ul. 11 Listopada 4 (parter)
Naczelnik, Geodeta powiatowy 85 833 11 22 105
Ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów 85 833 11 21 104
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 85 833 11 21 104
Zasób geodezyjny i kartograficzny 85 833 11 23 106
Obsługa ZUD 85 833 11 24 107
Zasób geodezyjny i kartograficzny 85 833 11 42 108
85 833 11 26 108
Ewidencja gruntów m. Bielsk Podlaski 85 833 11 27 113
Ewidencja gruntów gm. Boćki, gm. Orla i gm. Wyszki 85 833 11 28 114
Ewidencja gruntów gm. Bielsk Podlaski 85 833 11 41 115
Gospodarka nieruchomościami rolnymi i Skarbu Państwa 85 833 11 40 wejście z tyłu budynku
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk, gm. Brańsk, gm. Rudka 85 737 56 52 Brańsk, ul. Rynek 5
5
Geolog Powiatowy (pracuje w poniedziałki i piątki) 85 833 26 31 ul. Mickiewicza 46, 312
Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(faks: 85 833 11 36)
  ul. 11 Listopada 4 (I piętro)
Naczelnik, Architekt powiatowy 85 833 11 35 209
Zastępca naczelnika 85 833 11 25 203
Obsługa korespondencji 85 833 11 36 210
Sprawy budowlane, zaświadczenia o powierzchni lokali mieszkalnych
Gospodarka wodna, leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody, wędkarstwo 85 833 11 31 204
Pozowolenia na budowę 85 833 11 32 205
85 833 11 33 206
85 833 11 34 207
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 85 833 11 37 211
Wydział Gospodarowania Mieniem i Inwestycji (faks: 85 833 10 93)   ul. 3 Maja 17
Naczelnik 85 833 10 93 107
Inwestycje i remonty obiektów powiatowych, przetargi 85 833 10 95 109
Administrowanie nieruchomościami
Powiatowy zasób nieruchomości
85 833 10 94 108

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-02-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2020-10-28

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-02-23