Sprawozdawczość i informacje

Załączniki do treści

 • rb_27s.2013.09 (PDF, 477,84 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.

 • rb_28s.2013.09 (PDF, 1,23 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.

 • rb_n.2013.3 (PDF, 91,49 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec III kwartału 2013 roku

 • rb_nds.2013.09 (PDF, 74,77 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.

 • rb_z.2013.3 (PDF, 103,84 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec III kwartału 2013 roku

 • rb_27s.2013.12 (PDF, 167,97 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • rb_28s.2013.12 (PDF, 308,64 KB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • rb_n.2013.4_1 (PDF, 72,25 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

 • rb_nds.2013.12 (PDF, 64,14 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • rb_uz.2013.4 (PDF, 80,74 KB) Podgląd załącznika

  Rb-UZ. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec 2013 roku

 • rb_z.2013.4_1 (PDF, 80,93 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2013-11-28

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2013-11-28