Sprawozdawczość i informacje 2011

Załączniki do treści

 • rb_28s.2011.09 (PDF, 1,44 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_27s.2011.09 (PDF, 551 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_nds.2011.09 (PDF, 81,39 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

 • rb_z.2011.3 (PDF, 122,96 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 • rb_n.20113 (PDF, 104,12 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 • rb_27s.2011.4 (PDF, 463,49 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_28s.2011.4 (PDF, 1,17 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_n.2011.4 (PDF, 98,63 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

 • rb_nds.2011.4 (PDF, 71,03 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • rb_z.2011.4 (PDF, 103,54 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2011-11-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2011-11-16