Sprawozdawczość i informacje

Załączniki do treści

 • 2012.2.rb_n (PDF, 93,44 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec II kwartału 2012 r.

 • 2012.2.rb_z (PDF, 112,55 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec II kwartału 2012 r.

 • 2012.03.rb_27s (PDF, 462,75 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

 • 2012.03.rb_28s (PDF, 1,18 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

 • 2012.03.rd_nds (PDF, 74,55 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

 • 2012.09.rb.27s (PDF, 506,29 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

 • 2012.09.rb.28s (PDF, 1,19 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

 • 2012.09.rb.nds (PDF, 74,67 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

 • 2012.12.rb.27s (PDF, 513,96 KB) Podgląd załącznika

  Rb-27S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • 2012.12.rb.28s (PDF, 1,27 MB) Podgląd załącznika

  Rb-28S. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • 2012.4.rb.z (PDF, 100,69 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

 • 2012.12.rb.nds (PDF, 76,61 KB) Podgląd załącznika

  Rb-NDS. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Bielskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • 2012.4.rb.n (PDF, 94,43 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Powiatu Bielskiego według stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

 • 2012.4.rb.n.spzoz (PDF, 111,25 KB) Podgląd załącznika

  Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim nadzorowanego przez Powiat Bielski według stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

 • 2012.4.rb.z.spzoz (PDF, 69,21 KB) Podgląd załącznika

  Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim nadzorowanego przez Powiat Bielski według stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2012-09-04

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2013-03-05

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2012-09-04