Drugie postępowanie w zapytaniu ofertowym poniżej 130000 zł na dostawę opału drzewnego

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego zaprasza do złożenia ofert w drugim postępowaniu w formie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000zł na: Dostawę opału drzewnego w.g szczegółowej specyfikacji do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.( Opis w.g szczegółowej specyfikacji w formularzu oferty)

Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza  do złożenia ofert w drugim  postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego  poniżej kwoty 130 000zł na:

Dostawę opału drzewnego w.g szczegółowej specyfikacji do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy  od daty udzielenia zamówienia.( Opis w.g szczegółowej   specyfikacji w formularzu oferty)

 

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych  w.g poniższych zadań na poszczególne pozycje sortymentu opału. Dokona wyboru  ofert z najniższą ceną brutto w danej pozycji sortymentu opału drzewnego zawartych w formularzu oferty.

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia   

Zadanie 1

1.1 Dostawa drewna opałowego liściastego (brzoza, dąb,  jesion, wiąz, grab)

Drewno liściaste  ciężkie o  gęstości  >600kg/m3 (brzoza, dąb, jesion, wiąz, grab) - długość (100 lub~120cm) lub 250cm, przekrój poprzeczny> (10cm>30cm), pow. 30cm szczepane).

1.2. Dostawa drewna opałowego iglastego i liściastego miekkiego (sosna,świerk,osika,olcha,wierzba)

Drewno iglaste i liściaste  miękkie o  gęstości  <600kg/m3 (sosna, świerk, osika, olcha, wierzba,  ) - długość (100 lub120cm) lub 250cm, przekrój poprzeczny> (10cm>30cm),pow. 30cm szczepane)

Szacowana ilość w tym zadaniu-300m3.

 

Zadanie 2

2.1 Dostawa opału (obrzyny z  osiki, sosny, świerku, topoli  (Obrzyny z drewna lekkiego o gęstości <600kg/m3 (olcha, osika, sosna, świerk, topola, )  tzw.  „obrzyny z  osiki, sosny, świerku, topoli”- , długość (<130cm) przekrój poprzeczny > (2x2cm), wilgotność< 50%   -  400 mp.

  1. Wymagania Zamawiającego

1.Dostawy drewna opałowego  cykliczne do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy .                                                                                   

2.Szacunkowa wielkość dostawy – 300m3 drewna opałowego twardego i miękkiego, szacowane po   1/2,

400 mp. opału drzewnego z obrzynów poprodukcyjnych (ilości w.g gatunku drewna określone w formularzy oferty), ilości mogą zostać  w poszczególnych pozycjach asortymentowych zmienione przed podpisaniem umowy

3.Dostarczone drewno oraz obrzyny tartaczne nie mogą być spróchniałe.

4.Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego drewna opałowego i obrzynów tartacznych jest jedynie wielkością szacunkową niezbędną do porównania ofert, a jego rzeczywista ilość może ulec zmianie             (+ - 35%) w zależności od warunków atmosferycznych. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego drewna nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.

5.W cenie oferty winien zostać uwzględniony załadunek, własny transport Wykonawcy, oraz rozładunek drewna opałowego w stosy  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - plac składowania drewna na obiekcie Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku ), opał drzewny z obrzynów w składzie opału  kotłowni- jednorazowa wielkość dostawy  ograniczona rozmiarami kotłowni- (wymiary w projekcie umowy).

6.Odbiór drewna opałowego nastąpi po uprzednim jego rozładunku przez Wykonawcę, ułożeniu w stosy wg wewnętrznej instrukcji Zamawiającego i sprawdzeniu jego ilości.

7.Dostawa drewna oferowana w określonym gatunku musi być jednorodna Zamawiający dopuszcza do 5% przy każdej dostawie innego rodzaju drewna niż określono w specyfikacji .

Termin składania ofert do 31.03.2021 do godz. 12

Kryterium oceny ofert-Cena oferty (brutto)-100%

Szczegóły w załacznikach;

Anna Klinicka-Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka -Dyrektor

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Wiaczesław Kalicki

Modyfikujący: Wiaczesław Kalicki

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Wiaczesław Kalicki

Data publikacji: 2021-03-24