Zapytanie ofertowe poniżej 130 000zł na dostawę artykułów spożywczych-pieczywa i wyrobów ciastkarskich w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia w.g szczegółowej specyfikacji w załaczniku nr 1

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000zł na dostawę do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku artykułów spożywczych-pieczywa i wyrobów ciastkarskich w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia w.g szczegółowej specyfikacji w załączniku nr 1

Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego    zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe  poniżej 130 000zł na:

Dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich  Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej w załączniku 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia-w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Kryterium wyboru oferty-Cena-100%.

Termin składania ofert-24.02.2021r do godz.13.00

Anna Klinicka -Dyrektor

Szczegóły w załącznikach:

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka -Dyrektor

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Wiaczesław Kalicki

Modyfikujący: Wiaczesław Kalicki

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Wiaczesław Kalicki

Data publikacji: 2021-02-15