Zapytanie ofertowe poniżej 130 000zł na dostawę mięsa wieprzowego,drobiowego i wyrobów wędliniarskich w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000zł na dostawę do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku mięsa wieprzowego,drobiowego i wyrobów wędliniarskich w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza     do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000zł na:

Dostawę mięsa wieprzowego, drobiowego, wędlin i wyrobów  wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w okresie 12 miesięcy w.g szczegółowej specyfikacji w załącznikach Nr 1, 2 ,3

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I. Mięso wieprzowe w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 1.
Pakiet    II.    Produkty mięsno-wędliniarskie
w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 2.
Pakiet   III.   Mięso i wyroby  drobiowe  w.g szczegółowej specyfikacji asortymentowo-ilościowej załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia : w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Kryterium oceny oferty i waga:

1.Cena- 100%

Szczegóły w załącznikach:                                       Anna Klinicka -Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka -Dyrektor

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Wiaczesław Kalicki

Modyfikujący: Wiaczesław Kalicki

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Wiaczesław Kalicki

Data publikacji: 2021-02-15