Zapytanie ofertowe poniżej 130000 zł na dostawę opału drzewnego do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Zapytanie ofertowe poniżej 130000 zł na dostawę opału drzewnego do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia (Opis w.g szczegółowej specyfikacji w formularzu ofert)

             Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza  do złożenia ofert w postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego  poniżej kwoty 130 000zł na:

Dostawę opału drzewnego w.g szczegółowej specyfikacji do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy  od daty udzielenia zamówienia.( Opis w.g szczegółowej   specyfikacji w formularzu oferty)

 

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych  w.g poniższych zadań na poszczególne pozycje sortymentu opału.

Zadanie 1

1.1 Dostawa drewna opałowego liściastego (brzoza, dąb,  jesion, wiąz, grab)

Drewno liściaste  ciężkie o  gęstości  >600kg/m3 (brzoza, dąb, jesion, wiąz, grab) - długość (100 lub~120cm) lub 250cm, przekrój poprzeczny> (10cm>30cm), pow. 30cm szczepane).

1.2 Dostawa drewna opałowego iglastego i  liściastego miękkiego (sosna, świerk, osika, olcha, wierzba,)

Drewno iglaste i liściaste  miękkie o  gęstości  <600kg/m3 (sosna, świerk, osika, olcha, wierzba,  ) - długość (100 lub120cm) lub 250cm, przekrój poprzeczny> (10cm>30cm),pow. 30cm szczepane)

Szacowana ilość w tym zadaniu-300m3.

 

Zadanie 2

2.1 Dostawa opału (obrzyny z drewna liściastego ciężkiego)

(Obrzyny z drewna liściastego ciężkiego o  gęstości  >600kg/m3 (brzoza, dąb, jesion, wiąz, grab)   –opoły,  zrzyny , tzw. „odpady długie”, długość (110-130cm), przekrój poprzeczny> 2cm ;  wilgotność< 50% )-    700 mp.

2.2 Dostawa opału (obrzyny z olchy, osika, sosny, świerku, topoli  (Obrzyny z drewna lekkiego o gęstości <600kg/m3 (olcha, osika, sosna, świerk, topola, )  tzw.  „obrzyny z olchy, osiki, sosny, świerku, topoli”- , długość (<130cm) przekrój poprzeczny > (2x2cm), wilgotność< 50%   -  300 mp.

Dokona wyboru  ofert z najniższą ceną brutto w danej pozycji sortymentu opału drzewnego zawartych w formularzu oferty.

Kryterium oceny ofert-Cena 100%

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r.

Szczegóły w załącznikach:                                       Anna Klinicka-Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka -Dyrektor

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Wiaczesław Kalicki

Modyfikujący: Wiaczesław Kalicki

Data modyfikacji: 2021-03-23

Opublikował: Wiaczesław Kalicki

Data publikacji: 2021-03-12