Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miejskiej Białystok na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych z wylotu kanalizacji do Cieku Dolistówka z rejonu ulicy Rolnej.

Na podstawie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo Wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.) informuję się, iż dnia 03.10.2016 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Piotra Karolskiego – Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku przekazany postanowieniem Nr 2377/P/NN/16 z dnia 27.09.2016 roku znak NN-404/W/275-MM/16 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyznaczającym do załatwienia sprawy Starostę Bielskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Miejskiej Białystok na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych z wylotu kanalizacji do Cieku Dolistówka z rejonu ulicy Rolnej.

Szczegóły w załączniku.

mgr inż. Ryszard Perkowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: mgr inż. Ryszard Perkowski

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-10-05