budowa linii kablowej nN podziemniej oświetlenia ulicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim

                                                                                                                                                                                                              Bielsk Podlaski, 2016-02-19
   Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.17.2016

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 3 w związku z art. 29 ust 1 pkt 19a  lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409)   Prawo budowlane informuje, że w stosunku do zgłoszenia z dnia 2016-01-20 Inwestora, tj. Gminy Miejskiej w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, dotyczącego zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, polegających na budowie linii kablowej nN podziemnej oświetlenia ulicznego YAKXS4 x 25 mm2 o długości 98m, montażu słupów oświetlenia ulicznego o wysokości 5m z oprawami parkowymi typu LED na dz. o nr geod. 1485/3 i 1453, położonych w obrębie ewid. nr 3, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski, przy ul. Krynicznej i ul. Żwirki i Wigury - nie wniósł sprzeciwu w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.                                                                                                                Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

 

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału AŚ

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-02-19

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-02-19

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-02-19