budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

                                                                                                                                                                                                        Bielsk Podlaski, 2016-06-14
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.292.2016


        Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt.1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 roku poz. 290), informuje, że w dniu 2016-06-14, Inwestorzy: Pan Robert Sawicki i Pan Władysław Sawicki, przedłożyli zgłoszenie budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, usytuowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach o nr ewid. 222/6 i 222/7, w obrębie ewid. Studziwody, przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim.
        Inwestycja obejmuje budowę pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, usytuowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach o nr ewid. 222/6 i 222/7, w obrębie ewid. Studziwody,   przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim, na podstawie ostatecznej decyzji  Burmistrza Miiasta Bielsk Podlaski  Nr 73/2016 o warunkach zabudowy, z dnia 16 maja 2016r. znak:GP.6730.68.2016.PK, połozonych w odległości 6,00m od linii rozgraniczającej z ul. Dubiażyńską, w odległości 3,00m od granicy z sąsiednią działką o nr ewid. 222/5, oraz w odległości 9,37m od granicy z sąsiednią działką o nr ewid. 222/8.
Parametry budynków:
razem powierzchnia zabudowy           - 544,14 m2
       w tym: segment A                     - 111,95 m2
                   segment B                     - 103,64 m2
                   segment C                     - 103,64 m2
                   segment D                     - 103,64 m2
                   segment E                     - 121,27 m2
razem powierzchnia użytkowa           - 797,54 m2
       w tym: segment A                    - 160,70 m2
                   segment B                    - 154,54 m2
                   segment C                    - 154,54 m2
                   segment D                    - 154,54 m2
                   segment E                    - 173,22 m2
kubatura razem                             - 3937,70 m3
       w tym: segment A                    - 788,00 m3
                   segment B                    - 763,00 m3
                   segment C                    - 763,00 m3
                   segment D                    - 763,00 m3
                   segment E                     - 860,70 m3
według projektu wykonanego przez architekta Mariusza Jerzego Niewińskiego i konstuktora Ryszarda Cyuńczyk .

                                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                     Naczelnik
                                                                                                             Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictw
 

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Tadeusz leszczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-07-28

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-07-28