zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy

Bielsk Podlaski, 2016-02-10
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

          Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust 1 pkt 1a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 2016-02-08 Penomocnik Inwestora: Pan Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski występujący w imieniu Inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a polegających na budowie podziemnej linii i przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV,  na działkach o nr ewidencyjnym 105/3, 105/10, 106, 109, 110, 111, 209, 113, 114, 116, 170/11 w obrębie ewidenc. Hołowiesk, przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

Inwestycja obejmuje:
-  budowę podziemnej linii niskiego napięcia nN - o napięciu znamionowym 0,4 kV o łącznej długości l=596 m wraz z złączami,
-  przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nN - o napięciu znamionowym 0,4 kV o długości l=78 m,
-  przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nN - o napięciu znamionowym 0,4  kV o długości l=32 m,
-  przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nN - o napięciu znamionowym   0,4 kV o długości l=2 m i złącza,
- prace na stacji transformatorowej,
- ustawienie 2 słupów elektroenergetycznych w istniejacej linii nN,

według projektu wykonanego przez projektanta branży elektoenergetycznej Pana Mirosława Sajewicza..


                                                                                                                  Z up. STAROSTY
 

Metryka strony

Udostępniający: z up. Starosty Łucja Cecylia Kuczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-02-10

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-02-10

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-02-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-02-10