zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy

Bielsk Podlaski, 2016-02-29
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.30.2016




         Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt.3, w związku z art. 29 ust 1 pkt 19 a, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.), informuje, że w stosunku do zgłoszenia budowy  podziemnej linii i przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia, doręczonego tut. organowi dnia 2016-02-08 przez Pełnomocnika Inwestora: Pana Mirosława Sajewicza, zam. ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, występującego w imieniu Inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczącego zamiaru przystąpienia do budowy podziemnej linii i przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu znamionowym 0,4 kV, na działkach o nr ewidencyjnym 105/3, 105/10, 106, 109, 110, 111, 209, 113, 114, 116, 170/11 w obrębie ewidenc. Hołowiesk, przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim, nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.


                                                                                                                                                                Z up. STAROSTY
                                                                                                                                                                mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                                                                Naczelnik
                                                                                                                                                                Wydziału Architektury,
                                                                                                                                                                Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                                                Rolnictwa i Leśnictwa
 

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-02-29

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-02-29