budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 467 obręb ewid. 19 Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, dnia 2021-05-20


Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.73.2021                          

     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 2, w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  z póź. zm), informuje o     

wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji


wydanej dnia 19.05.2021 r., w stosunku do zgłoszenia Inwestora: Pana Piotra Wojciecha Iwaniuk, zam. ul. Grabowa 14 m. 18, 43-178 Ornontowice, dotyczacego zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 467 obręb ewid. 19 Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.                                                                                                                                            Z up. STAROSTY
                                                                                                                              mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
                                                                                                                         Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-05-20

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-05-20

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-05-20