informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Termin ważności strony 2020-07-31

Bielsk Podlaski, 2020-07-03

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.236.2020
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)  Prawo budowlane informuje, że w dniu 2020-06-30 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski przedłożyl zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Piłsudskiego na nieruchomości o nr geod. 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1700/3, 1699/7, 1700/4, 1699/9, 1712/46 obręb ewid. 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (nieruchomości o nr geod. 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1700/3, 1699/7, 1700/4, 1699/9, 1712/46)  na podstawie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 04.03.2020 r. znak: GP.6733.1.2020.PK, zmienionej decyzją Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.06.2020 r. znak: GP.6733.1.2020.PK, według projektu wykonanego przez mgr inż. Krzysztofa Władysława Ołdyńskiego
                                                                                                                Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

a/a  

    

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2020-07-03

Wprowadzający: Alina Weremczuk

Modyfikujący: Alina Weremczuk

Data modyfikacji: 2020-07-09

Opublikował: Alina Weremczuk

Data publikacji: 2020-07-08