instalacja zbiornika na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750l z instalacją gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego

                                                                                                                                                                        Bielsk Podlaski, 14.06.2021
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

AŚ.6743.212.2021   Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku  z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia  że w dniu 20.05.2021 (data wpływudo tut. organu) Inwestora Panią Agnieszkę Niemyjską, zam.Knorydy 165, 17-111 Boćki, uprzejmie informuje, że
 
                                                                       nie wniósł sprzeciwu

                                             w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.

w sprawie zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornika na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750l z instalacją gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego usytuowaniego na nieruchomości ozn. nr geod. 15/1, obręb ewid. Knorydy, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750L z instalacją gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 15/1, obręb ewid. Knorydy, jednostka ewid. Bielsk Podlaski., składającej się z:   
 - zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 1750L,
 - punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej znajdującego się w granicy działki,
 - przyłącza gazowego,
 - szafki gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
 - wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych o nr ewid. GP.7342/95/88/91  


Z up. STAROSTY
                                                                      mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński                                                                                                                                                                                                                                                         Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
                                                                    Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 a/a (IM)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up.Starosty mgr inż arch. Tadeusz Leszczyński Naczelik Wydziału Arch., Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-14

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-06-14

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-06-14