instalacja zbiornika na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750l z instalacją gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego

                                                               Bielsk Podlaski, 21.05.2021

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.212.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. . 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.   (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póz. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 20.05.2021 Pani Agnieszka Niemyjska, zam.Knorydy 165, 17-111 Boćki przedłożyła zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornika na gaz płynny z poj. zbiornikiem naziemnym o poj. 1750l z instalacją gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego usytuowaniego na nieruchomości ozn. nr geod. 15/1, obręb ewid. Knorydy, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornika na gaz płynny z pojedyńczym zbiornikiem naziemnym o poj. 1750l z instalacją gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego usytuowaniego na nieruchomości ozn. nr geod. 15/1, obręb ewid. Knorydy, jednostka ewid. Bielsk Podlaski składającej się z:   
- zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 1750L,
- przyłącza gazowego,
- punktu redukcyjnego w szafce gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
- wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.                                                                                                   Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up.Starosty mgr inż arch. Tadeusz Leszczyński Naczelik Wydziału Arch., Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-05-21

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-05-21

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-05-21