instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l,z instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego

                                                                                                                                                                                  Bielsk Podlaski, 14.06.2021                   
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

AŚ.6743.207.2021   Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia  w dniu 18.05.20219 data wpływu do tut. organu) Inwestora Pana Piotra Iwaniuk, zam. Kotły 14, 17-100 Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że  nie wniósł sprzeciwu w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.

w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornika na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l, instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego na nieruchomości o nr geod.467, obręb ewid. Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l, z instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego na nieruchomości o nr geod.467, obręb ewid. Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:   

-  zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2000L,
-  punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej znajdującego się w granicy działki,
-  przyłącza gazowego,
-  szafki gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
-  wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych o nr ewid. GP.7342/95/88/91  


Z up. STAROSTY
                                                                                                     mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński                                                                                                                                                                                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
                                                                                                 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
                  a/a (IM)
Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-14

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-06-14

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-06-14