instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l,z instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego w/g załaczonego projektu na nieruchomości o nr geod.467, obręb ewid. Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski

                                            Bielsk Podlaski, 20.05.2021
  

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.207.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póz. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 18.05.2021 Pan Piotr Iwaniuk, zam. Kotły 14, 17-100 Bielsk Podlaski przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornika na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l, instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego na nieruchomości o nr geod.467, obręb ewid. Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę instalacji zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l, z instalacją wewnętrzną gazu dla budynku mieszkalnego na nieruchomości o nr geod.467, obręb ewid. Kotły, jednostka ewid. Bielsk Podlaski,  składającej się z:   
-  zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2700L,
-  przyłącza gazowego,
-  punktu redukcyjnego w szafce gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
-  wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.

      Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up.Starosty mgr inż arch. Tadeusz Leszczyński Naczelik Wydziału Arch., Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-05-20

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-05-20

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-05-20