organ nie wnosi sprzeciwu w sprawie budowy budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego obręb ewid. 16 Koszewo, jednostka ewid. Brańsk

Termin ważności strony 2021-07-09

Bielsk Podlaski, 2021-06-08

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

AŚ.6743.199.2021  


     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 2021-05-17 (data wpływu do tut. organu) Inwestora: Pana Tomasza Zalewskiego, zam. Koszewo 57, 17-100 Bielsk Podlaski, uprzejmie informuje, że


nie wniósł sprzeciwu


       w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.


w sprawie zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyńczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 64/3 obręb ewid. 16 Koszewo, jednostka ewid. Brańsk.
Inwestycja obejmuje budowę  instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości o nr geod. 64/3 obręb ewid. 16 Koszewo, jednostka ewid. Brańsk, składającej się z:   
zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2700L,
przyłącza gazowego,
punktu redukcyjnego w szafce gazowej z kurkiem odcinającym na ścianie budynku
wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 15 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Małgorzatę Dobrowolską.

                                                                                                                                  Z up. STAROSTY
                                                                                                                       mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                           Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                                        Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                Rolnictwa i Leśnictwaa/a  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-07-09

Wprowadzający: Alina Weremczuk

Modyfikujący: Alina Weremczuk

Data modyfikacji: 2021-06-08

Opublikował: Alina Weremczuk

Data publikacji: 2021-06-08