Przystąpienie do budowy linii wodociągowej, położonej na nieruchomości o nr geod. 287 w obrębie gruntów wsi Piliki, gm. Bielsk Podlaski.

Na podstawie art. 30 a pkt. 3, w związku w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 2016-08-23 Inwestora: Gmina Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, iż nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy linii wodociągowej, położonej na nieruchomości o nr geod. 287 w obrębie gruntów wsi Piliki, gm. Bielsk Podlaski.

Inwestycja obejmuje budowę linii wodociągowej o długości 524 mb wykonaną z rur PE o średnicy 90 mm na nieruchomości o nr geod. 287 (droga gminna) położonej w obrębie gruntów wsi Piliki, gm. Bielsk Podlaski na podstawie ostatecznej Decyzji Nr 8/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2015r. znak: RGP.6733.9.2015.

Z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

                                                

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

Data wytworzenia: 2016-09-28

Wprowadzający: Bernadeta Tołwińska

Modyfikujący: Bernadeta Tołwińska

Data modyfikacji: 2016-09-28

Opublikował: Bernadeta Tołwińska

Data publikacji: 2016-09-28