roboty budowlane polegające na wykonaniu doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

                                                                                                                                                                   Bielsk Podlaski, 18.06.2021
   Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.248.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. . 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.   (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póz. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 17.06.2021 Pani Barbara Kozłowska,zam.ul. Sybiraków 16 m. 24,15-204 Białystok  przedłożyła zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy  polegającej na wykonaniu doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na nieuchomości ozn. nr geod.1985/2, obręb ewid. Bielsk Podlaski , jednostka ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na nieuchomości ozn. nr geod.1985/2, obręb ewid. Bielsk Podlaski , jednostka ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z:
 - przyłącza gazowego,
 - punktu redukcyjnego -pomiarowy w szafce gazowej w linii granicy działki
 - wewnętrznej instalacji gazowej poprzez zamontowanie kotła gazowego co/cw o mocy 20 kw,
według załączonego projektu budowlanego wykonanego przez mgr inż. Macieja Wendołowicza

                                                                                                                                         Z up. STAROSTY
                                                                                                                                    mgr inż.  Andrzej Golonko
                                                                                                                              Zastępca Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                                                    Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                     Rolnictwa i Leśnictwa


a/a  (IM)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. Andrzej Golonko Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-18

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-06-18