zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 333/29, przy ul. Armii Krajowej w Brańsku

Bielsk Podlaski, 2016-03-04


Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.63.2016

        Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt.1, w związku z art. 29  ust 1 pkt 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)  Prawo budowlane informuje, że w dniu 2016-03-01 Inwestor: Pan Rafał Radziszewski, zam. ul. Binduga 75, 17-120 Brańsk, przedłożył zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na działce o nr ewid. 333/29, przy ul. Armii Krajowej w Brańsku.
         Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na działce o nr ewid. 333/29, przy ul. Armii Krajowej w Brańsku, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciązliwym, oznaczonej symbolem 24 MNUR w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/147/02 z dnia 09 października 2002r. Rady Miejskiej w Brańsku i na podstawie Uchwały Nr IX/37/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. Rady Miasta Brańsk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk oraz Uchwały Nr XVII/119/12 z dnia 30 października 2012r. Rady Miasta Brańsk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk, usytuowanego poza nieprzekraczalną linią zabudowy, w odległości 25,00m od krawędzi jezdni z drogą krajową Nr 66 (ul. Armii Krajowej, dz. Nr ewid. 2298), w odległości 7,00m i 5,90m od granicy z sąsiednią działką o nr ewid. 333/28 oraz w odległości  10,15 m od granicy działki o nr ewid. 333/25.
Parametry budynku:
Wymiary: wysokość - 6,29 m; szerokość - 18,34 m; długość - 25,24 m;
powierzchnia zabudowy        - 327,18 m2
powierzchnia użytkowa         - 249,63 m2
kubatura                             - 1112,50m3
według projektu wykonanego przez architekta Mariusza Jerzego Niewińskiego.

                                                                                                                                   Z up. STAROSTY
                                                                                                                                   mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                                   Naczelnik
                                                                                                                                   Wydziału Architektury,
                                                                                                                                   Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                   Rolnictwa i Leśnictwa
           a/a/El.M./

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-03-04

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-03-04

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-03-04

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-03-04