złoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 333/29, przy ul. Armii Krajowej w Brańsku

                                                                                                                                                                                                                                                           Bielsk Podlaski, 2016-04-21
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.63.2016
               Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust 1 pkt 1 a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290)    Prawo budowlane informuje, że w stosunku do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na działce o nr ewid. 333/29, przy ul. Armii Krajowej w Brańsku, doręczonego tut. organowi w dniu 2016-03-01 przez Inwestora: Pana Rafała Radziszewskiego, zam. ul. Binduga 75, 17-120 Brańsk,

                                                                                                            nie wniósł sprzeciwu

                                                                        w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.                                                                                                                                                                  Z up. STAROSTY
                                                                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                                                 Naczelnik
                                                                                                                                                 Wydziału Architektury,
                                                                                                                                                 Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                                 Rolnictwa i Leśnictwa


 

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,Ochrony Środowiska., Rolnictwa i Leśnictwa Tadeusz leszczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-04-21

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-04-22

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-04-22

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-04-22