zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinego na działce o nr ewid. 3380/15, przy ul.Stepowej w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2016-01-25
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.699.2015
    Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt.3), w związku z art. 29 ust 1 pkt 1 a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.)  Prawo budowlane informuje, że w stosunku do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, doręczonego tut. organowi dnia 2015-12-10 przez Państwo: Jolantę Mielnik, zam. ul. Waszyngtona 22 m.87, 15-269 Białystok    i Michała Mielnik, zam. ul. Ogrodowa 1 m.30, 17-100 Bielsk Podlaski, dotyczącego zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na działce o nr ewid. 3380/15, w obrębie ewidencyjnym Bielsk Podlaski, przy ul. Stepowej w Bielsku Podlaskim, nie wniósł sprzeciwu  w drodze decyzji, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.
  
                                                                                                          Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                          Naczelnik
                                                                                                          Wydziału Architektury,
                                                                                                          Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                          Rolnictwa i Leśnictwa
 

Metryka strony

Udostępniający: Tadeusz Leszczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-01-25

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-01-25

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-01-25

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-01-25