zgłoszenie zamiaru przystapienia do budowy pięciu budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach o nr ewid. 222/6 i 222/7, w obrębie ewid. 2 Studziwody, przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim

                                                                                                                                                                                                                                                               Bielsk Podlaski, 2016-07-27
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.292.2016
          Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust 1 pkt 1 a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) Prawo budowlane informuje,               że w stosunku do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, usytuowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach o nr ewid. 222/6 i 222/7, w obrębie ewid. 2 Studziwody, przy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim, doręczonego tut. organowi w dniu 2016-06-14 przez Inwestorów: Pana Roberta Sawickiego   i Pana Władysława Sawickiego,

                                                                                                    nie wniósł sprzeciwu

                                                                       w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.                                                                                                                                                                                                                      Z up. STAROSTY
                                                                                                                                                                                                       mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                                                                                                                         Naczelnik
                                                                                                                                                                                                                Wydziału Architektury,
                                                                                                                                                                                                      Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                                                                                                   Rolnictwa i Leśnictwa
 

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa Tadeusz Leszczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-07-28

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-07-28