zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV we wsi Samułki Małe

                                                                                                                                                                       Bielsk Podlaski, 2021-06-08
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.206.2021   

  
  Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.:Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)  -  Prawo budowlane, po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 18 maja 2021 roku, Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Czech, uprzejmie informuje, że:
                                                                                                          nie wniósł sprzeciwu
w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 w/w Prawa budowlanego.
w sprawie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót polegających na budowie elekroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV we wsi Samułki Małe na działkach ozn. nr nr ewid. 251/3, 253, 254, 257/1, 257/2, 258, 259/3, 259/4, 260/4, 262/1, 513, 516, 263/1, 265/1, 266/1, 267/1, 267/2, 268/1, 269/6, 272/1, 272/2, 834, 273/1, 274/1, 275/4, 276/1, 277/5, 277/6, 278/1, 279/3, 279/4, 275/3, 261/5  położonych w obrębie ewid. 35 Samułki Duże i Małe, w jednostce ewid. gmina Wyszki oraz na działkach ozn. nr nr ewid. 876/5, 876/13  położonych w obrębie ewid. 39 Strabla-Łyse, w jednostce ewid. gmina Wyszki.
Inwestycja obejmuje budowę:
odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4•120mm2 o długości  l=172 m;
odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV:
- typu  AsXSn 4•70 mm2 o długości  l=470 m /obw. 1/ od stacji trafo do słupa nr 10
- typu  AsXSn 4•120mm2 o długości  l=264 m /obw. 2/ od stacji trafo do słupa nr 16, oraz
budowę słupów:
-  nr 1, 2, 4, 6,11, 12, 14, 15 typu P-10,5/4,3;
-  nr 3, 5, 8, 9, 13 typu N-10,5/6;
-  nr 7 typu n-10,5/10;
-  nr 10, 16 typu K-10,5/12;
usytuowanych na działkach ozn. nr nr ewid. 251/3, 253, 254, 257/1, 257/2, 258, 259/3, 259/4, 260/4, 262/1, 513, 516, 263/1, 265/1, 266/1, 267/1, 267/2, 268/1, 269/6, 272/1, 272/2, 834, 273/1, 274/1, 275/4, 276/1, 277/5, 277/6, 278/1, 279/3, 279/4 położonych w obrębie ewid. 35 Samułki Duże i Małe, w jednostce ewid. gmina Wyszki oraz na działkach ozn. nr nr ewid. 876/5, 876/13  położonych w obrębie ewid. 39 Strabla-Łyse, w jednostce ewid. gmina Wyszki, na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wyszki Nr 5 z dnia 02 października 2020 r. znak:IGK.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
według projektu wykonanego przez projektanta Pana Macieja Czech - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o nr ewid. PDL/0074/POOE/09, członek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. PDL/IE/0330/04;


                                   Z up. STAROSTY
                        mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

                      Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
                      Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 a/a/ElM/

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-08

Wprowadzający: Elżbieta Mikołajuk

Modyfikujący: Elżbieta Mikołajuk

Data modyfikacji: 2021-06-08

Opublikował: Elżbieta Mikołajuk

Data publikacji: 2021-06-08