zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

                                                                                                                                                                   Bielsk Podlaski, 2021-06-22
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.251.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust 1 pkt 2 lit. b i c  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r.. poz. 1333 z póz. zm.) informuje, że w dniu 2021-06-21 Pani Aneta Kufel, zam. w Bielsku Podlaskim przy ul. Ogrodowej 73, przedłożyła do tut. organu zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy sieci wodociągowej z rur PVC DN 100 lub PERC DN 100 o długości 143 m z węzłem hydrantowym oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm o długości 162 m wraz z 5 studniami rewizyjnymi, na dz. o nr ewid.: 2484/11 oraz w części działki o nr ewid. 2411/12 (stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej), położonych w obrębie ewid.: 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PVC DN 100 lub PERC DN 100 o długości 143 m z węzłem hydrantowym i kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur litych kanalizacyjnych PVC DN 200 mm o długości 162 m wraz z 5 studniami rewizyjnymi, na dz. o nr ewid. 2484/11 oraz w części działki o nr ewid. 2411/12 (stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej), położonych w obrębie ewid.: 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski, według projektu wykonanego przez mgr inż. Joannę Trzeciak, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., znak: GP.6733.17.2020.PW ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.                                                                                                                                       z up. STAROSTY
                                                                                                                                mgr inż. Andrzej Golonko
                                                                                                                     Z-ca Naczelnika Wydziału Architektury,

                                                                                                                          Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                  Rolnictwa i Leśnictwa


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Golonko, Z-ca Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-22

Wprowadzający: Monika Pac

Modyfikujący: Monika Pac

Data modyfikacji: 2021-06-22

Opublikował: Monika Pac

Data publikacji: 2021-06-22