zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hotelu Unibus

                                                                                                                                                               Bielsk Podlaski, 2021-04-16
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.130.2021


Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.) informuję, że w dniu 2021-04-15 Inwestor: Hotel Unibus Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Widowskiej 4 w Bielsku Podlaskim, przedłożyła zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hotelu Unibus, usytuowanym na dz. o nr ewid.: 2579/2, 2580/2, 2581/3, 2581/4, 2582/10, 2591/6, 2592/9 i 2593/7, położonych w obrębie ewid. 0003 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej w celu zaopatrzenia w gaz  pomieszczenia kuchni w budynku Hotelu Unibus, wg dokumentacji sporządzonej przez mgr inż. Martę Froń - Kopczewską, jednostka projektowa: WENTEKO Marta Froń - Kopczewska. Instalacja prowadzona będzie od zaprojektowanej na zewnętrznej ścianie budynku szafki z kurkiem odcinającym, poprzez przewody biegnące wewnątrz budynku do urządzeń zasilanych gazem płynnym.
 

                                                                                                                 Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

a/a /M.P./  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Starosty Tadeusz Leszczyński, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Monika Pac

Modyfikujący: Monika Pac

Data modyfikacji: 2021-04-16

Opublikował: Monika Pac

Data publikacji: 2021-04-16