zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

                                                                                                                                                                   Bielsk Podlaski, 2021-04-28
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.137.201   

     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a pkt 3, w związku z art. 29 ust 3 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 16.04.2021 r. Inwestorów - Państwa Anetty i Andrzeja Golonko, zam. przy ul. Chmielnej 64 w Bielsku Podlaskim - informuje
                                                                    o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
w stosunku do ww. zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na dz. o nr ewid. 3381/4, położonej przy ul. Chmielnej w obrębie ewid.: 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski, ze względu na zastosowanie instytucji określonej w art. 30 ust. 5 aa ustawy Prawo budowlane pprzez wydanie w dniu 28.04.2021 r. zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla ww. zamierzenia.
Inwestycja obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, który usytuowany jest na dz. o nr ewid. 3381/4 w odległości:
- 14,45 m od granicy z działką o nr ewid. 3091/1 (droga powiatowa - ul. Chmielna),
- 4 m od granicy z działką o nr ewid. 3381/10,
- od 7,47 m do 8,85 m od granicy z działką o nr ewid. 3378/1 oraz
- 7,65 m od granicy z działką o nr ewid. 3381/5
w zakresie przebudowy dachu przedmiotowego budynku (zmiany kąta nachylenia połaci dachowej z 32° na 41°), według projektu wykonanego przez inż. Romana Żero.                                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

a/a /M.P./

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Starosty Tadeusz Leszczyński, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-04-28

Wprowadzający: Monika Pac

Modyfikujący: Monika Pac

Data modyfikacji: 2021-04-28

Opublikował: Monika Pac

Data publikacji: 2021-04-28