zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

                                                                                                                                           Bielsk Podlaski, 2021-04-19
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.137.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust 3 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z póz. zm.), informuję, że w dniu 16.04.2021 r. Państwo Anetta i Andrzej Golonko, zam. przy ul.  Chmielnej 64, 17-100 Bielsk Podlaski, przedłożyli zgłoszenie zamiaru przystąpienia do przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanego na dz. o nr ewid. 3381/4, położonej przy ul. Chmielnej w obrębie ewid.: 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, który usytuowany jest na dz. o nr ewid. 3381/4 w odległości:
- 14,45 m od granicy z działką o nr ewid. 3091/1 (droga powiatowa - ul. Chmielna),
- 4 m od granicy z działką o nr ewid. 3381/10,
- od 7,47 m do 8,85 m od granicy z działką o nr ewid. 3378/1 oraz
- 7,65 m od granicy z działką o nr ewid. 3381/5
w zakresie przebudowy dachu przedmiotowego budynku (zmiany kąta nachylenia połaci dachowej z 32° na 41°), według projektu wykonanego przez inż. Romana Żero.


                                                                                                                  Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.  Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwaa/a  /M.P./


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Starosty Tadeusz Leszczyński, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-04-19

Wprowadzający: Monika Pac

Modyfikujący: Monika Pac

Data modyfikacji: 2021-04-19

Opublikował: Monika Pac

Data publikacji: 2021-04-19