zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy sieci wodociągowej o długości 320,5 m w ul. Polnej o nr geod. 1283 i w drodze prywatnej nr geod. 347/23 jednostka ewid. 51 Brańsk, obręb ewid. Brańsk

Bielsk Podlaski, 2021-05-28
  

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6743.215.2021
     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2  lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 2021-05-25 Inwestor: Pan Kazimierz Chotycki, zam. ul. Poniatowskiego 10, 17-120 Brańsk przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy sieci wodociągowej o długości 320,5 m w ul. Polnej o nr geod. 1283  i w drodze prywatnej nr geod. 347/23 jednostka ewid. 51 Brańsk, obręb ewid. Brańsk.
     Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 320,5 m w ul. Polnej o nr geod. 1283 i w drodze prywatnej nr geod. 347/23 jednostka ewid. 51 Brańsk, obręb ewid. Brańsk,  na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Brańsk (Uchwała Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 09.10.2002 r.), według projektu wykonanego przez projektanta Mikołaja Sacharewicza, nr upr. bud. BŁ/96/94.                                                                                                                                                              Z up. STAROSTY
                                                                                                                                               mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                                                                 Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                                             Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-05-28

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-05-28

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-05-28