zmiana sposobu ogrzewania budynku z pieca na pelet na piec gazowy. Do pieca zostnie wykonana instalacja gazowa i montaż zbiornika podziemnego na zasób gaz.

                                                                                                                                                              Bielsk Podlaski, 15.06.2021
   Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim


AŚ.6740.237.2021Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póz. zm.)   Prawo budowlane informuje, że w dniu 11.06.2021 Inwestor Pan Karol Sokołowski, zam. Kalnica 49, 17-120 Brańsk  przedłożył zgłoszenie zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu ogrzewania budynku z pieca na pelet na piec gazowy. Do pieca zostnie wykonana instalacja gazowa i montaż zbiornika podziemnego na zasób gaz. na nieruchomości ozn. nr geod.156, obręb ewid. Kalnica, jednostka ewid. Brańsk.
Inwestycja obejmuje zmianę sposobu ogrzewania budynku z pieca na pelet na piec gazowy. Do pieca zostnie wykonana instalacja gazowa i montaż zbiornika podziemnego na zasób gaz. na nieruchomości  ozn. nr geod.156, obręb ewid. Kalnica, jednostka ewid. Brańsk.

      Z up. STAROSTY
                                                                                                 mgr inż. arch.   Tadeusz Leszczyński
                                                                                                     Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                                  Budownictwa, Ochrony Środowiska,
                                                                                                              Rolnictwa i Leśnictwa

a/a  (IM)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Izabela Matanowska

Modyfikujący: Izabela Matanowska

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Izabela Matanowska

Data publikacji: 2021-06-15