Skład Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

1. Mirosław Bałło
2. Piotr Bożko
3. Jan Czarniawski
4. Roch Andrzej Charyton
5. Jerzy Ignatiuk
6. Jerzy Iwańczuk
7. Edward Karpiesiuk
8. Kazimierz Krzemień
9. Zinaida Kuprianiuk-Daniluk (wiceprzewodniczący)
10. Bazyli Leszczyński (wiceprzewodniczący)
11. Adam Miron Łęczycki (przewodniczący)
12. Marek Malinowski
13. Daniel Puchalski
14. Jan Radkiewicz
15. Sławomir Jerzy Snarski
16. Leon Syczewski
17. Witold Sysuła
18. Zbigniew Jan Szpakowski
19. Zdzisław Tworkowski

W dniu 27 listopada 2006 r. Rada Powiatu przyjęła uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych, którzy w wyniku wyborów 12 listopada uzyskali mandaty: Eugeniusza Berezowca wskutek wyboru na burmistrza Bielska Podlaskiego oraz Raisy Rajeckiej wskutek wyboru na stanowisko wójta gminy Bielsk Podlaski. Na ich miejsce do Rady weszli Jerzy Iwańczuk oraz Leon Syczewski.

W dniu 31 maja 2007 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Marka Antoniego Łukaszewicza, który w wyniku wyborów 20 maja 2007 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na jego miejsce do Rady wszedł Kazimierz Krzemień (uchwała nr IX/56/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r.).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-11-30

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-12-20