Uchwała nr XIV/105/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIV/105/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Bielskim w 2007 roku.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2007 roku.
4. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2007.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja o ważniejszych osiągnięciach szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz przygotowaniu do roku szkolnego 2008/2009.
3. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2008 roku.
5. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-23