Uchwała nr XIV/107/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz.465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIV/107/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2007 roku.
3. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Analiza Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2008 roku.
3. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Bielskiego.
3. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-02-05

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-02-05

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-02-05