Uchwała nr VIII/53/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760, z 2005 r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, nr 159, poz. 1127, nr 218, poz. 1592, z 2007 r. nr 48, poz. 327), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 31 maja 2007 r. mandatu Radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim p. Marka Antoniego Łukaszewicza w okręgu wyborczym nr 2, wybranego z listy nr 17 KWW Prawica Samorządowa Jedność, wskutek zrzeczenia się przez radnego mandatu radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12