Uchwała nr XI/82/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaski z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków umowy o pracę radnemu Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2007 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), po rozpatrzeniu wniosku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brańsku, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków umowy o pracę radnemu Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Panu Danielowi Puchalskiemu przez pracodawcę, tj. Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Brańsku, z przyczyn podanych w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-19